უფასო რესურსების გადმოსაწერად, შეავსე მარტივი ფორმა